Zoeken    
.
Snel reserveren?
T:
038 - 444 54 28 (ma-za)
Algemeen
Contact / Route
Downloads
Algemene voorwaarden
Vacatures en Stages
Consultant / advisering
Bijzondere events
Over ons
Links
Verkoop materiaal
Veiligheid/Milieu-certificering
Verzekering
Foto's

KEURMERK GREEN KEY


VADESTO OUTDOOR ADVENTURE heeft het KEURMERK GREEN KEY

Algemeen
De Green Key is het internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche, en in de markt voor vergader- en congreslocaties, die serieus en controleerbaar bezig zijn met duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), met zorg voor milieu op het bedrijf en de natuur in hun omgeving.

De Green Key staat garant voor de vrijwillige inzet van de ondernemer om meer aan het milieu te doen dan de wet- en regelgeving van hem verlangt. De GREEN KEY is een middel om het duurzame imago van de onderneming naar gasten, overheden en zakenrelaties te communiceren.

Om voor de Green Key in aanmerking te komen moeten ondernemers veel maatregelen nemen met betrekking ot milieuzorg en MVO. Deze maatregelen zijn deels verplicht, deels optioneel. Green Key Nederland kent drie niveau’s: Brons, Zilver en Goud. Hoe meer optionele maatregelen een ondernemer invult, hoe hoger de uiteindelijke uitslag is.

Het duurzaamheids keurmerk Green Key is een van de vijf programma’s van FEE, de Foundation for Environmental Education.
Deze wereldwijde organisatie heeft als doelstelling de waardering en kennis van natuur en milieu zo breed mogelijk te bevorderen.

De Green Key is er voor de toeristische accommodaties. Een ander FEE programma voor de toeristische sector is de Blauwe Vlag voor schone stranden en jachthavens. Daarnaast heeft FEE programma’s met doelstellingen voor jeugd en scholieren/studenten. Dit zijn Young Reporters for the Environment, Eco-Schools en Learning about Forest.

Wereldwijd zijn er ruim 1600 bedrijven in 18 landen aangesloten bij het internationale keurmerk Green Key. In Nederland is begin 2011 de 350e accommodatie gecertificeerd. De Green Key wordt in Nederland uitgevoerd door de Stichting Keurmerk Milieu,Veiligheid en Kwaliteit (KMVK). De keuringen worden uitgevoerd door externe keurmeesters.

Criteria/normen
Accommodaties met een Green Key voldoen aan strenge normen op het gebied van duurzaamheid, milieu en MVO. Deze normen richten zich op interne- en externe communicatie, duurzaamheid in het management van de onderneming, gebruik van energie, gas en water, afvalmanagement, vervoer, food & beverage, groenonderhoud, duurzame maatregelen op kantoor, papierverbruik, soort drukwerk, duurzame inkoop etc. Voor de verschillende bedrijfssectoren zijn er verschillende normen.

Verplichte en optionele normen
Voor alle bedrijven geldt dat zij moeten voldoen aan alle verplichte normen en een aantal optionele normen. De verplichte normen zijn basis milieunormen, zoals het registreren en besparen van gas, water en elektra en het verminderen van de hoeveelheid (rest)afval. De optionele normen gaan een stap verder. Hieronder vallen maatregelen zoals het gebruik maken van duurzame energie, milieubewuste schoonmaakmiddelen of het zelf zuiveren van afvalwater.

De normen zijn vastgesteld door het bestuur van de Stichting KMVK en voldoen aan de internationale normen van Green Key die weer vastgesteld zijn door de Executive Board van FEE en de International Steering Committee Green Key.

Herziening normen
Eens per twee jaar worden de normen herzien. De Stichting KMVK herziet de normen dan in samenwerking met de Green Key certificaathouders. Wanneer de normen herzien zijn, dan krijgen de deelnemers één jaar de tijd om aan de nieuwe normen te voldoen.

Disclaimer | Algemene voorwaarden | © Vadesto 2017
VADESTO is een wettig gedeponeerd merk en is geregistreerd bij het Benelux-Bureau (BBIE)...