Activiteiten in Hattem
KWALITEIT, VEILIGHEID, MILIEUZORG EN DUURZAAMHEID

Als bedrijf hechten wij veel waarde aan kwaliteit, veiligheid, milieuzorg en duurzaamheid. Dit alles als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (afgekort ook wel MVO genoemd) waarbij de begrippen People, Planet, Profit in harmonie met elkaar gebracht dienen te worden. De missie van Vadesto is vanaf de start altijd geweest dat alleen activiteiten worden georganiseerd die zoveel mogelijk mens- en milieuvriendelijk zijn. Wij zijn een ‘groen’ bedrijf.

VEILIGHEIDSONTWIKKELING

Vadesto was in 1996 mede-oprichter van de VeBON, de brancheorganisatie voor buitensportbedrijven. De VeBON heeft een veiligheidssysteem ontwikkeld i.s.m. de TÜV. Het gaat hierbij om eisen t.a.v. risico-analyses van activiteiten, procedures van instructie en begeleiding, materiaal, opleiding e.d. 
Vadesto heeft zelf mede aan de wieg gestaan van deze veiligheidsontwikkeling en was dan ook als één van de eerste buitensportbedrijven in ons land TÜV-gecertificeerd. Vadesto hanteert de ‘Algemene voorwaarden’ van de VeBON voor haar buitenactiviteiten.

 MILIEUZORG EN DUURZAAMHEID

Vadesto heeft in 2012, als eerste buitensportbedrijf ter wereld, het GOUDEN Milieu-Certificaat van GREEN KEY ontvangen. De GREEN KEY stelt als keuringsinstituut eisen aan milieuzorg en duurzaam ondernemen. Het is een internationaal KEURMERK voor bedrijven in toerisme en recreatie en voor vergader- en congreslocaties, die serieus en controleerbaar bezig zijn met duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), zorg voor milieu op het bedrijf en de natuur in hun omgeving. De Green Key staat garant voor de vrijwillige inzet van de ondernemer om meer aan het milieu te doen dan de wet- en regelgeving verlangt. De GREEN KEY is een middel om het duurzame imago van de onderneming naar gasten, overheden en zakenrelaties te communiceren.

GEDRAGSCODE BUITENSPORT EN NATUUR

Vadesto onderschrijft de ‘GEDRAGSCODE ‘BUITENSPORT EN NATUUR’ van de VEBON. Deze code speelt in op het Europese Natura 2000 beleid. Een buitensportbedrijf als Vadesto is zich bewust van het feit dat zij als medegebruiker van natuurgebieden een eigen verantwoordelijkheid heeft en wil bijdragen aan de bewustwording daarvan bij deelnemers aan activiteiten.

De gedragscode geeft kort weer hoe conflicten met natuurwaarden voorkomen kunnen worden en gebruik gemaakt kan worden van de beleving en recreatiewaarden die de natuur ons biedt. De gedragscode is tevens een belangrijk uitgangspunt voor afspraken die met terreineigenaren worden gemaakt over het recreatieve gebruik van hun terreinen.

Sluit Menu

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang 1x per maand de Vadesto Outdoor Adventure nieuwsbrief

Bel me terug

Wil je dat we je terugbellen? Geen probleem – net zo makkelijk